HEATH
19.09.19,11:54
Musím pri zamestnávaní občanov zo Srbska nahlásiť najskôr voľné pracovné miesto na UPSVaR a čakať 20 dní, alebo sa berie do úvahy, ak je prac. ponuka zverejnená na profesii? (Nejedná sa o nedostatkovú profesiu)
M.Anka
19.09.19,10:05
Áno, pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín treba voľné pracovné miesta najskôr nahlásiť na ÚPSVaR