hankabenesova
23.09.19,07:43
Dobrý deň,
všade som sa dočítala, že pri dohode o brig. práci študenta sa môže odpracovať 20 hodín/týždeň v priemere za celú dobu brigády. Čo je celá doba brigády? Tá na ktorú sa uzatvárala, alebo tá skutočne odpracovaná, keďže bola dohodou ukončená skôr? Čo ale v prípade, že dohoda bola uzatvorená na 12 mesiacov, 1. mesiac odpracoval brigádnik 80 hodín, 2. mesiac 130 hodín lebo sa predpokladalo, že sa to za 12 mesiacov spriemeruje a nepresiahne limit. Dohoda bola ale ukončená dohodou po 2 mesiacoch. Čo v tomto prípade? Priemer na odpracované hodiny sa ráta za tie 2 mesiace, alebo za 12 mesiacov.

Ďakujem za rady, kde by som sa o tom dočítala? Má niekto skúsenosť s prípadnou kontrolou?
Tweety
23.09.19,05:59
§ 227 Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Prešvihli ste teda hodiny.
mondes
23.09.19,06:27
Stále treba počítať s tým, (aspoň ja to takto robím), že aj ked je dohoda uzatvorená na dlhšie obdobie, neznamená to, že sa nemôže ukončiť skôr. A samozrejme, že nevieme kedy. Preto aj keď zákon umožňuje spriemerovať hodiny, ja pre istotu sledujem, aby sa neprešvihlo 20 hod./týždeň, lebo by mohla nastať presne taká situácia, ako píšete.
hankabenesova
23.09.19,06:50
Ďakujem za rady, takže radšej neukončovať skôr.