Solano
23.09.19,21:04
Chcem sa spýtať do akej odpisovej skupiny patria rozvody stlačeného vzduchu.
Tieto rozvody slúžia pre zabezpečenie výrobného procesu, z tohto dôvodu ich považujem za oddeliteľnú súčasť stavby určená na samostatné odpisovanie. V akej odpisovej skupine ale neviem...
Okrem toho sa chcem spýtať do akej odp. skupiny patrí klimatizácia miestnosti, našiel som ju aj v 3. a aj v 4. odpisovej skupine.
Ďakujem
Solano
25.09.19,12:51
nefakturuje nám ich zhotoviteľ stavby, ale externá spoločnosť, ktorá po celej výrobnej hale zhotovila rozvody. Tie sú zavesené na stene a ústia do jednotlivých výrobných zariadení. Reálne tieto rozvody nie sú súčasťou stavby, sú ťahané po stenách a navyše podľa Pokynu MF SR č. 3400/1998-62 by mohli byť zahrnuté do bodu 2.3 Vzduchotechnické zariadenia pre zabezpečenie výrobného procesu - teda určené na samostatné odpisovanie. Do akej triedy ale neviem :(