Ester plus
24.09.19,13:02
Ako správne fakturovať v prípade ak dodávateľ, plátca DPH potrebuje vystaviť faktúru za stavebné práce ktoré patria do sekcie F pre firmu ktorá je taktiež plátcom DPH ale táto odberateľská firma poskytuje prenájom oslobodený od dph (byty, domy). Je to správne ak sa vystaví faktúra s tuzemským prenosom a odberateľ DPH na vstupe započíta do ceny vstupu a na výstupe ju odvedie štátu?
Mila123
24.09.19,11:40
máš to správne.....veď oficiálne aký je zdroj informácií, že poskytuje odberateľ iba oslobodené plnenia? žiaden (i keby si ho mala, postupuješ rovnako)....teda vaša fa bude bez DPH (prenos daňovej povinnosti)
Ester plus
24.09.19,11:59
Ďakujem a u odberateľa je to taktiež správne?
Mila123
24.09.19,12:00
áno, máš to správne
Ester plus
24.09.19,12:35
Ďakujem