janazc
26.09.19,07:41
Pri preclievani kamiona z UA sa omylom do výmeru platieb dostala položka clo na priem.vyrobky. Požiadali sme colný úrad o vrátenie výšky cla a časti DPH, nakoľko bola hodnota materialu zle vyčíslená. Výmer platieb sme uhradili. Prosím ako zaúčtovať predpis cla ktoré mi bude vrátené? V podstate mám pohľadávku na colnom úrade... 378/379..clo DPH 343/379... úhrada 379/221 ale ešte by mi mali vrátiť aj časť DPH : Uvádzam výmer platieb ako mi prišiel z CÚ:
clo.....4%...ZD 6108,57 eur.......244,34 eur ...žiadosť o vrátenie
DPH...20%.... ZD 6352,91 eur.....1270,58 eur ... aj časť DPH by mali vrátiť 48,87 eur

Ďakujem
Tweety
26.09.19,07:11
Musíš zaúčtovať zníženie(rozdiel) predpisu cla a dph. Teda tak, ako si účtovala pôvodný predpis len mínusom alebo opačnými zápismi. Mala by si dostať opravnú faktúru na ten rozdiel a na jej základe účtovať.
janazc
27.09.19,06:07
ďakujem