bma
30.09.19,16:44
Do akeho terminu najneskor sa musi dat preplatok do vyplatnej pasky.
mondes
30.09.19,17:28
Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vrátiť preplatok najneskôr v lehote 45 dní odo dňa, v ktorom oznámenie nadobudlo právoplatnosť. V rovnakej lehote je povinná aj zdravotná poisťovňa vrátiť preplatok zamestnávateľovi. To znamená, že ak voči oznámeniu zamestnávateľ nepodal nesúhlasné stanovisko, poisťovňa mu vráti preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia a v rovnakej lehote aj zamestnávateľ zúčtuje preplatok zamestnancovi.