Kováczová
01.10.19,10:29
Dobrý deň,
platí ešte zákon, že SZČO, ktorá je povinne poistená v SP, si môže platiť dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (nie celý balík poistenia, len DPvN)? Ak áno, aká je výška minimálneho poistného v nezamestnanosti? A môže sa SZČO prihlásiť elektronicky, alebo musí bežať s registračným listom na pobočku? Ďakujem.
Katy a R
01.10.19,09:49
Áno, podľa mňa to platí:) môže si určiť sama výšky VZ (samozrejme od stanoveného min VZ do max VZ)
https://www.socpoist.sk/dobrovolne-poisteny-nlz/55401s#Dobrovo%C4%BEne+poisten%C3%A1+osoba
tabuľka https://www.socpoist.sk/tabulka-platenia-poistneho-od-1-januara-2019/55433s
Jana Motyčková
01.10.19,09:52
Povinne poistená szčo môže byť súčasne len dobrovoľne poistenou osobou na poistenie v nezamestnanosti. Minimálna výška VZ pre poistenie v nezamestnanosti je momentálne 477 € mesačne. K elektronickému prihláseniu sa neviem vyjadriť.
Kováczová
01.10.19,10:22
Ďakujem, na stránke SP píšu, že je to 10 eur, mne to ale vychádza 9,54 Eur (477 x 2 %)? Čo je správne?
Katy a R
01.10.19,10:25
kde? V tej tabuľke, čo som pripla je 9,54 z minima! aj v ich kalkulačke to isté ..
Kováczová
01.10.19,10:43
Fyzická osoba si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2019 určila vymeriavací základ 500 eur (Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je minimálny vymeriavací základ 477,00 eur a maximálny vymeriavací základ 6 678,00 eur). Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (22 eur), 18 % na starobné poistenie (90 eur), 6 % na invalidné poistenie (30 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (23,75 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (10 eur). To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 175,75 eura mesačne.

..... beriem to ako príklad, takže 9,54, OK, ďakujem.
Katy a R
01.10.19,10:45
:) :) však jasné, že z VZ=500 eur je poistné 10 ;)
Kováczová
01.10.19,11:28
no áno, čítam medzi riadkami a zátvorkami, a nevšimnem si hlavnú myšlienku autora :), ešte raz ďakujem.
veronikasad
01.10.19,13:34
ano, povinne poistená SZČO sa môže prihlásiť na dobrovolné poistenie v nezamestnanosti, najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu. Zmenu VZ je možné urobiť po 6 mesiacoch. Neskúšala som elektronicky, informuj sa na infolinke SP,
Pozor na pravdelné platby v lehote splatnosti, neviem či to ešte platí - kedysi PvN zaplatené po lehote splatnosti sa nezapočítavalo do doby poistenia.