keruka
01.10.19,18:04
Dobrý deň milí poradcovia,

možno len ja som to nepochopil, alebo som si nenašiel správny zdroj informácií, ale mám v tom chaos. Chcem investovať do zahraničných štátnych dlhopisov (konrétne v HU). Tam je to od dane oslobodené. Čo ale doma na SK? Kdesi som si čítal, že:
výnosy zo štátnych dlhopisov (nie je špecifikované, či tuzemské alebo zahraničné štátne dlhopisy) a štátnych pokladničných poukážok: v tomto prípade je investor povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť prostredníctvom podaného daňového priznania a príjem zdaní daňou vo výške 19 %.Investor je povinný platiť aj odvody na zdravotné poistenie pri tomto type príjmu (čo je 14%?)
na tom istom mieste píšu tiež:
výnosy z dlhopisov a investičných certifikátov: príjmy z dlhopisov a investičných certifikátov, ktoré plynú zo zdroja v tuzemsku sa zdaňujú zrážkovou daňou vo výške 19 %, avšak príjmy, ktoré plynú daňovníkovi zo zdroja v zahraničí si musí vysporiadať daňovník sám v podanom daňovom priznaní, kde príjem zdaní daňou vo výške 19 %. Investor v prípade výnosov z dlhopisov a investičných certifikátov nie je povinný platiť zdravotné odvody.
Táto druhá možnosť sa mi viac ľúbi :)

Vďaka Vám vopred za radu!