tyntyn
02.10.19,07:29
Ahojte, ak kolegovia v múzeu sprevádzajú aj v sobotu (4 hod.) aj v nedeľu (4 hod) (doteraz sme nemali otvorené cez víkend) a potom neprídu v pondelok celý deň do práce (8 hod) ako kompenzácia, nemali by teda mať nárok ani na príplatky cez víkend (príp. štátny sviatok) a ani na náhradné voľno (nepreplácame nadčas, dávame NV)? Ďakujem
avalik
02.10.19,05:34
podla coho usudzujes, ze nemaju narok na priplatok za sobotu a nedelu? pracuju takto kazdy vikend?
tyntyn
02.10.19,05:38
áno od septembra máme otvorené aj cez víkendy a štátne sviatky...ciže NV nie a len tie príplatky im patria?
avalik
02.10.19,05:56
co sa pise v zakonniku prace?
co nepretrzity odpocinok v tyzdni? ako maju v pracovnej zmluve definovane rozvrhnutie pracovneho casu?
tyntyn
02.10.19,06:37
v zmluva maju iba že pracovný čas je 37,5 hod. týždenne. V kolektívnej zmluve máme že namiesto preplatenia nadčasu budu čarpať nahradné voľno.
Tweety
02.10.19,06:51
Platí §121ZP
Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.
(2)Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.
(3)Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

Takže, kedže čerpali NV, nepatrí im mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.