Mariaku
02.10.19,09:31
V našej firme je zaužívané čerpanie dovolenku na hodiny, napr. aj 1 alebo 2 hodiny. Myslím, že to nie je správne. Mýlim sa?
Tweety
02.10.19,07:40
Nikde v zákone to nie je zakázané ale nie je to najsprávnejšie. Je ale pravdou, že poldňové sa bežne čerpú. Pri takýchto hodinových, dvojhod. je len zmätok.