miofino
03.10.19,08:54
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť. Zamestnanec nám predložil FA za ubytovanie, ktorej súčasťou bol rozpis čo skonzumovali v hotelovej reštaurácií, prosím vás aj tieto položky mám počítať do sumy na rekreačný príspevok? Alebo len ubytovanie, welness..

Ďakujem pekne za odpoveď
Tweety
03.10.19,07:01
§152a
(4)Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na
a)služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b)pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c)ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d)organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
veronikasad
03.10.19,07:06
Aj stravovacie sluzby, ak su súčasťou faktury
miofino
03.10.19,07:13
Ďakujem za odpoveď, toto som si našla aj ja. Ale môžem to chápať ako stravovacie služby? Alebo do stravovacích služieb sa počíta iba to čo je v plnej alebo polpenzii v rámci pobytu?
Tweety
03.10.19,07:15
Je tam uvedený pobytový balík, tak len to, čo je v jeho cene.