Miriam68
04.10.19,09:53
Je tu niekto, kto vie poradiť s preplácaním práce nadčas učiteľom? Zaujíma ma, ako to robíte v iných školách. Či v mesiaci, kedy nadčas zamestnancovi vznikol, ale si ho nečerpá dostane v mzde vyplatený ako základ za nadčas a potom v mesiaci, keď si nadčas bude čerpať ako náhradné voľno mu zadávate neplatenú neprítomnosť? Všetci učitelia v našej škole , ktorí odpracujú nadčas majú zaň po dohode so zamestnávateľom náhradné voľno. Doteraz sme nadčasy vyplácali v mesiaci, kedy si vyberali náhradné voľno. To znamená, že keď mali dostatočný počet hodín nadčasovej práce, pokryli si tým jeden pracovný deň. Viem, že väčšina to takto robila a Inšpektorát práce pri kontrole školám vytkol, že porušujú § 19 ods. 1 zák. č. 553/2003. Pre zamestnancov odmeňovaných podľa tohto zákona sa nemôžu uplatniť niektoré ustanovenia ZP, medzi nimi aj § 121.