maped
04.10.19,09:54
Poprosím o poradenie. Prišlo nám z Union ZP oznámenie o výsledku RZ 2018 s dátumom 12.09.2019.
Podali sme námietku kvôli tomu že nám chceli urobiť zápočet s pohľadávkou 082019, my sme ju medzičasom uhradili, tak sme požadovali poukázať preplatok v plnej sume.
Na základe toho prišlo nové oznámenie o výsledku RZ s dátumom 1.10.2019.
Súčasťou je nezmenená príloha ako bola v prípade prvého oznámenia. Preplatok zamestnanca 86,40.

Prosím do ktorej mzdy (za aký mesiac) to treba v tomto prípade zaúčtovať?
Výplatný termín má zam-nec posledného v mesiaci.

Ak to skúsim zaúčtovať potom je to takto dobre?
HM=520
preplatok -86,40
ČM = k výplate 497,09. Prehľad r.0=606,40 a odvod r.1.,4. a r.8.=39,63

Ďakujem veľmi pekne !!!