Kristina27
07.10.19,09:30
Od 4.9.2019 používame ORP. Dnes som si chcela pozrieť dostupné reporty za september, no v e-kasa zóne naľavo vôbec nemám takú možnosť Dostupné reporty ani Reporty na vyžiadanie. Prečo?
Ala
07.10.19,07:34
Musíte mať prístup. Ak ho nemáte, je potrebne požiadať daňový úrad.
Kristina27
07.10.19,07:43
Naša s.r.o. má prístup ako ID a heslo, treba mať ešte iný prístup?
Ala
07.10.19,08:32
Áno, je potrebné napísať žiadosť o prístup do ekasy na rolu administratora.
Kristina27
07.10.19,08:51
Ďakujem pekne, idem posielať :-)
Iruška
07.10.19,10:54
Mám ten istý problém. poprosím podrobnejšie napísať čo mám robiť a kde nájdem rolu odministrátora.vzor žiadosti. díky
Kristina27
07.10.19,11:28
Cez všeobecné podania podáš žiadosť s prílohou, ktorou bude splnomocnenie, že daňový subjekt ......... v mene ktorého koná konateľ ......... samostatne týmto doplní splnomocnenie na elektronickú komunikáciu aj pre e-kasa zónu role "Administrátor" pre ....... adresa, RČ, ID používateľa, oskenuješ podpísané konateľom a priložíš ako prílohu
Iruška
07.10.19,11:37
Ďakujem