Maria129
07.10.19,09:38
Ahojte.

Rada by som sa spýtala, či ide o správne účtovanie:

1. Prevod začiatočného zostatku nedokončenej výroby z účtu o stave nedokon.výrody do spotreby k 31.12.xxxx - 121/501
2.Preúčtovanie stavu materiálu zisteného podľa fyz.inventúry k 31.12. z nákladov na účeto o stave materiálu na sklade - 112/501
3.Preučtovanie stavu výrobkov zisteného fyz.inventúrou k 31.12.xxxx z nákladov na účet os tave výrobkov na sklade - 121/611

Ďakujem.