gilmorka
07.10.19,11:26
Dobrý deň. Som v DPH nová, chcem si utvrdiť jednu vec.
Ako obchod máme zmluvu s odberateľmi, že si u nás môžu brať tovar na dodací list (školská jedáleň si chodí každé ráno nakupovať potraviny) a raz týždenne im vystavíme faktúru. Na faktúre podľa zákona budeme uvádzať ako deň dodania tovaru posledný deň, kedy v danom týždni brali tovar, je to správne?

Postupujeme podľa paragrafu19, (dúfam, že ho chápem dobre, väčšinou sa v komentároch uvádza ako príklad dodanie nájmu, el.energie a podobne, preto sa radšej pýtam na takýto klasický tovar, kedy berú od nás každý deň niečo ine a v rôznej sume):

Za deň dodania tovaru, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar vzťahuje, tento deň by mal byť zrejmý napr. z faktúry.

Veľmi pekne ďakujem.
mondes
07.10.19,10:11
Áno, je to správne.