Maria129
07.10.19,12:33
Prosím ak naša firma poskytuje pôžičku inej firme treba to zaevidovať cez ID - poskytnutá pôžička 378/067? Úhrada pôžičky z účtu 067/221, ak nám ju uhradia 221/378?
Je to správne?
Ďakujem.
kampari
09.10.19,13:27
Na účte 067 sa účtujú ostatné dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou iným právnickým alebo fyzickým osobám. Ak je to krátkodobá pôžička, tak potom na 378 - Iné pohľadávky.
účtovanie: poskytnutie pôžičky 378/221; úrok z pôžičky (ak bol dohodnutý) 378/662; splátka istiny (aj úroku) 221/378
Maria129
11.10.19,08:14
Nemusí sa to evidovať cez ID doklad? Stačí cez BV?