lucilla8
08.10.19,06:52
Zemestnanec nastúpil do PP 18.03.2019. Na PN nastúpil 08.04.2019. PN stále pokračuje a pp sa ukončí na dobu určitú 20.12.2019 , kde predpokadáme, že zamestnanec bude pokračovať v PN. Odpracoval teda 15 dní a tým mu nevzniká nárok na dovolenku. Je to tak správne? Ďakujem za odpoveď
Tweety
08.10.19,04:53
Nevznikoll mu nárok na D. Na vznik nároku na D za odpracované dni je potrebných 21 dní.
lucilla8
08.10.19,05:09
Ďakujem