yvica
09.10.19,09:05
prosím vás o radu, právnická osoba dostala osvedčenie, že je zapísaná do zoznamu podriadených finanč. agentov......na poskytovanie úverov..poistenie... ale jedno osvedčenie-kapitálový trh- dostala nie na sro ale na fyzickú osobu, že až po roku praxe, môže byť osvedčenie na sro. a teraz čo treba urobiť-musí sa prihlásiť na DU ako fyzická osoba , do sociálky a zdravotky? alebo ako postupovať,. ďakujem
42Beata
19.12.19,09:12
To je mylná informácia, ako PFA právnická opsoba, mala byť hneď zapísaná v registrin NBS ako s.r.o., otázne je, ako navrhovateľ podal NBS žiadosť o záips Právnickej osoby do registra NBS. Kľudne mi napíšte názov s.r.o./ PFA, ja si to preveretrím. Žiadna 1 ročná lehota v tomto prípade v zymsle z.č. 186/2009 nie je. DÚ do 8 dní po obržaní Osvedčenia o zápise do registra NBS ale ako PO, do ZP do 30 dní. Do SP 1 rok po uplynutí tejto činnosti.
veronikasad
19.12.19,11:45
Prosim o vysvetlenie poslednej vety, ako suvisi s registráciou s.r.o.
42Beata
19.12.19,12:07
Podriadený finančný agent musí byť riadný zapísaný v registri NBS, a to ako fyzická osoba alebo právnická osoba (s.r.o.) PO po zapísaní do rehistra NBS je povinná v lehote do 31.12.2019 ohlásiť registrašnému príslušnému súdu podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod, ak je nám jediný konateľ alebo konečných užívateľov výhod ako 2 - viac konateľov. PFA/PFO musí súčasne si dať zapísať do predmetov svojej činnosti predmeť vykonávania finančného sprostredkovania ako PFA. On spolupracuje so SFA na základe písomnej zmluvy (§9 z.č. 2016/2009) . Odporúčam osobne hovoriť s navrhovatreľom na zápis, to je SFA o nespárnom zápise v registri NBS. A rozdiel medzi PFA/FO a PFA/PO je v odbornej spôsobilosti. PFA/PO, jeho konateľ alebo konatelisa musia spĺňať požiadavky na vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. PFA/FP stredný stupeň OS. Žiaden 1 rok.
veronikasad
19.12.19,12:10
Neodpovedala si na to, na co som sa pytala, posledna veta tvojej odpovede...
42Beata
19.12.19,12:33
Do SP 1 rok po uplynutí tejto činnosti.??? Po uplynutí lehoty 1 roka od dátumu, kedy bol FA riadne zapísaný do tegistra NBS a bolo mu predelene registračné číslo,o vykonávaní šinnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkvoanie vo všetkých sektroch, v ktorých je zapásaný/registrovaný v NBS ide do SP, aby si splnil oznamovaciu povinnosť na účely sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podnikateľ sa má prihlásiť na povinné povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie podnikateľa, no môže sa rozhodnúť pre dobrovoľné platenie sociálneho poistenia. V takomto prípade by sa mal zaregistrovať v pobočke SP na predpísanom tlačive (tlačivo „Registračný list FO“), ktoré dostane v SP alebo ho nájde na internetových stránkach SP www.socpoist.sk.
42Beata
19.12.19,12:34
do 1 roka od začatia podnikateľskej činnosti
Katy a R
19.12.19,20:32
Veronika sa už pýtala - ale aj mňa to zaujíma (nerozumiem tomu, čo si napísala) - ten 1rok do SP ??? ... a po uplynutí činnosti, či od začatia činnosti ..??
veronikasad
19.12.19,22:02
Beata, miešaš hrušky s jablkami... Koho sa podla teba týka tá registrácia v SP - právnickej osoby alebo fyzickej osoby , o ktorej píše Yvica ?
Katy a R
19.12.19,22:17
Ak naozaj figuruje v NBS ako FO ??? - normálne pod svojim menom, tak má povinnosti ako všetky ostatné SZČO - zatiaľ reg na DU a ZP (ak je aj zamestnanec - ôže mať nulové preddavky). SP netreba nič - to až neskôr - záleží od DP - SP sa sama ozve, ak vznikne povinné poistenie.
avalik
02.01.20,13:21
42Beata ... asi by to chcelo aj zakon o SP precitat, a nie tu vypisovat bludy