yvica
09.10.19,10:05
prosím vás o radu, právnická osoba dostala osvedčenie, že je zapísaná do zoznamu podriadených finanč. agentov......na poskytovanie úverov..poistenie... ale jedno osvedčenie-kapitálový trh- dostala nie na sro ale na fyzickú osobu, že až po roku praxe, môže byť osvedčenie na sro. a teraz čo treba urobiť-musí sa prihlásiť na DU ako fyzická osoba , do sociálky a zdravotky? alebo ako postupovať,. ďakujem