Kováczová
09.10.19,11:35
Dobrý deň,subjekt funguje pod hlavičkou "pochybného" Slovenského zväzu rodičovských združení, vedie jednoduché účtovníctvo. Je povinné vykonávať aj základnú finančnú kontrolu? Neviete mi uviesť nejaký vzor? Ďakujem.
misoft
09.10.19,09:56
A sú vôbec činní? Pretože posledné povinne zverejňované dokumenty sú z roku 2008! A SZRZ už neexistuje - ale existuje SRRZ (Slovenská rada rodičovských združení.
Pokiaľ poberajú nejaké členské príspevky - mali by mať aj kontrolu, byť kontrolovateľní.
mimotemy
Táto Rada (predtým Združenie) sa mi vidí dosť pochybná - zneužívajúc aj znak EPA (pritom vás to navedie sem https://www.epa-parents.org/ - v japončine - pritom táto stránka s EPA -Environmental Protection Agency - nemá NIČ spoločné) - zneužívanie označení orgánov a inštitúcií EU je asi trestné.
Kováczová
09.10.19,10:00
Áno, zle som sa vyjadrila, je to Slovenská rada rada rodičovských združení, škola funguje pod ich hlavičkou a vedie jednoduché účtovníctvo. Je účtovníčka, ktorá účtuje toto rodičovské združenie v škole vykonávať aj základnú finančnú kontrolu a na základe akého zákona? (je to Zákon 357/2015 Zb.)?
misoft
09.10.19,10:16
Poberajú aj nejaké verejné a štátne dotácie, financie? Ak áno - platí to i pre nich.