stdr
10.10.19,08:32
Dobrý deň. Poprosím o radu.
Idem faktúrovať stavebné práce, ktoré sme ale nevykonali my, ale subdodávateľ, ktorý nám ich vyfaktúroval s prenosom DP.
Mám aj ja použiť prenos daňovej povinnosti, ak sme vlastne službu len sprostredkovali?
Ďakujem vopred.
mondes
10.10.19,06:49
Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej zákon o DPH) v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t. j. sú registrovaní podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH.

Vy ako platiteľ DPH ste v úlohe dodávateľa stavebných prác a pokiaľ ste prevzali od svojho subdodávateľa, taktiež platiteľa DPH, stavebné práce, tak v tomto reťazci má byť daňová povinnosť prenesená až na konečného investora. Podmienka je, že tento reťazec nepreruší neplatiteľ DPH.

Postupujete takto:

Pri prijatí faktúry od subdodávateľa, ktorá je vystavená s nulovou sadzbou DPH, máte právo vykonať tuzemské samozdanenie. Ako príjemca uvádzate faktúru do časti B.1. kontrolného výkazu a do daňového priznania k DPH do riadka 09 a 10 a odpočítanie dane do riadka 21. Následne pre konečného príjemcu (tiež platiteľa DPH) vystavíte faktúru s nulovou sadzbou DPH a prenesiete daňovú povinnosť. Takto vystavená faktúra nevstupuje do daňového priznania k DPH ani do kontrolného výkazu, ani do súhrnného výkazu, pokiaľ sú splnené uvedené podmienky pre tuzemský prenos daňovej povinnosti.
stdr
10.10.19,07:11
Ďakujem :)
promont maja
10.10.19,07:43
... sprostredkovanie služby nie je dodanie služby so sekciou F ..
mondes
10.10.19,07:47
Každá subdodávka je tak trochu sprostredkovanie služby. Či? :)
zlatka.b
10.10.19,08:08
Vystavená faktúra s prenosom daňovej povinnosti vstupuje do kontrolného výkazu do A2
Mila123
10.10.19,09:27
fakturuje predsa stavebnú činnosť, nie sprostredkovanie (v tomto v roku 2019 je stále ako daňový výdavok vo výške 20% zo sprostredkovanej fakturácie)
a ak chceš môžeš aj stavebnú činnosť fakturovať s prenosom a aj sprostredkovanie tejto činnosti a tá bude s DPH
promont maja
10.10.19,12:12
... nem .. sú to dve rozdielne činnosti .. i živnosti ... hm ..
mondes
10.10.19,12:20
Promont maja, ok, nehádam sa. Ale.....určite faktúru vystavuje stavebná firma, ktorá poskytuje stavebné práce a k tomu si prizvala aj subdodávateľa. A podľa mňa sa táto firma nezaoberá sprostredkovaním, takže z tohto pohľadu podľa mňa ide o poskytnutie stavebných prác.
promont maja
11.10.19,05:43
... i stavebná firma môže sprostredkovať a v skutočnosti nemá žiadne iné náklady spojené s dodaním diela akotakého/žiaden zabudovaný materiál a pod. .. hmm ... a ani ja sa nechcem hádať/poznám ťa a viem, že si fajn ... pomáhaš ... no musela som, aby bolo brané v zreteľ, hlavne ak je to v otázke spomínané ... :)
azalka
20.03.20,11:04
V prípade, že konečný príjemca stavby je štát (ministerstvo), tak mu sa tiež faktúruje s DPH, že? Ministerstvo je registrované len podľa §7a. Prosím o vyjadrenie