maped
10.10.19,16:40
Poprosím o poradenie, spoločník si ide vyplatiť likvidačný zostatok cca 1230 z pokladne v hotovosti.
Má za 10/2019 povinnosť platiť do ZP odvody z likv. zostatku resp. zráž. daň?

Ďakujem pekne.
Tweety
10.10.19,15:24
Áno, podlieha zrážkovej dani. https://podpora.financnasprava.sk/959884-Vyrovnac%C3%AD-podiel-na-obchodnej-spolo%C4%8Dnosti-alebo-dru%C5%BEstve
Odvodom nie. Zdravotné odvody
Podľa § 10b ods. 1 písm. e) Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení nie je podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti zárobkovou činnosťou a preto sa z neho zdravotné odvody neplatia.

Sociálne odvody
Sociálne odvody sa z likvidačného zostatku neplatia a ani nevstupuje do obratu pre platenie sociálnych odvodov (v prípade, ak podnikáte).
maped
10.10.19,15:34
Ďakujem pekne. Teda po poslednej mimor. závierke otvorím účtovné knihy a urobím VPD so sumou presne t.j. 1234,85 vyplatenie likv. zostatku 364/211 a potom ešte zaúčtujem aj daň?

Resp. tú daň už neúčtujem? Zaokr. ju nadol ?
Treba to aj oznámiť na DÚ na tlačive?

Ďakujem ešte raz za pomoc.