Alexander323
11.10.19,11:53
Tweety
11.10.19,11:54
Nie nemáš. Upresním: za predpokladu, že si nebol podnikateľom a v dobe kratšej ako 5 rokov si ho nevyradil z majetku.
§9
Príjmy oslobodené od dane
(1)Od dane je oslobodený príjem
(c)
z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
Alexander323
11.10.19,12:18
Dakujem Tweety
vicktor
11.10.19,12:31
Ale mozes.