zuzlik0402
12.10.19,20:13
Našla som v jednom článku, že exekúcie (ak ich mám na zamestnanca viac - prednostné aj neprednostné) by sa mohli rozpočítavať pomerom, tzn. že najprv druhú tretinu rozdelím percentuálne podľa výšky dlžnej sumy medzi prednostné pohľadávky a následne prvú tretinu rozdelím percentuálne medzi všetky exekúcie (prednostné aj neprednostné) podľa výšky dlžnej sumy. Vyzerá to logicky, tak aspoň "každý dostane niečo".

Keď však čítam § 72 ods. 1 a 2 exekučného zákona 233/1995 Z.z., mali by sa neprednostné pohľadávky splácať postupne podľa dátumu doručenia, čiže najprv budem celú 1/3 posielať prvému až kým sa dlžná suma nesplatí a ostatní budú čakať (nedostanú nič hodne dlhú dobu) a potom začnem splácať druhému atď. a podobne by som mala používať druhú tretinu pri prednostných pohľadávkach (výživné tam žiadne nie je).

Ale ods. 3 toho istého § 72 umožňuje pomerné rozdelenie exekučných zrážok, ak boli doručené naraz. Mohla by som teda použiť to vyššie uvedené percentuálne rozdelenie oboch tretín ("každému niečo"), keď proste neviem, v akom poradí exekúcie prišli? Robím to totiž pre firmu externe a konateľ mi donesie papiere mesačne až k DPH a sem-tam sú medzi nimi aj exekučné príkazy (bez obálok) a to ešte tipujem, že ani tie mi neprinesie všetky z daného mesiaca, ale napr. aj také, ktoré mi zabudol priniesť predošlý mesiac.

Písala som priamo aj jednému z exekútorov, ale tiež sa mi k tomu nevyjadril.
Jana Motyčková
13.10.19,18:59
Máte si zabezpećiť, aby Vám firma doložila všetky potrebné doklady na účely výpočtu exekúcií, rovnako ako na všetky statné mzdové náležitosti. Alebo to ostane vás, a zistite si u exekútorov, kedy ich exekúcie boli doručené.