bea26
15.10.19,08:23
Dostali sme od SP rozhodnutie o zaplatení penálov za roky 2007 a 2008. Suma je dosť vysoká. Môžem sa odvolať na premlčaciu dobu??? Kde boli 12 rokov.
Chobot
15.10.19,07:31
Treba si pozrieť spätne znenie zákona o SP, v tom období boli nejaké úroky z omeškania odpustené zákonom. Ale neviem, či to neplatilo len v prípade, že sa zaplatilo dlžné poistné.
Mária27
15.10.19,08:02
Oni majú povinnosť poslať rozhodnutie, aj keď vedia, že je to neskoro. Premlčania sa dovolať treba. Ak by to aj nebolo premlčané, nestratíte zďaleka toľko, ako keď zaplatíte dobrovolne.

V rôznych obdobiach bolo roôzne znenie zákona, najmä na začiatku jeho účinnosti, ale v uvedených obdobiach je to ako teraz (pozri históriu v priloženom linku):

§ 147 Premlčanie poistného
(1)
Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 1 a § 231 ods. 1 písm. b).
(3)
Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/20190901
kn-alka
15.10.19,08:04
SP aj ZP majú rovnaké lehoty?
Mária27
15.10.19,08:51
máš pravdu, zle som pozrela