Ester plus
15.10.19,13:16
V obchodnom dome klient uzavrel Kúpnu zmluvu (KZ) a v nej má pridelené číslo zákazníka. Na základe tejto (KZ) zaplatil zálohu 1800 € bankovou kartou. Na doklade z ERP je uvedený základ dane a DPH ale čo sa týka odberateľa je tu uvedené len číslo zákazníka. Možno z takéhoto dokladu z ERP odpočítať DPH?
Mila123
15.10.19,11:51
Ester plus
15.10.19,12:32
Ďakujem, ale ten príklad nie je odpoveďou na moju otázku. Záloha 1800 € bola zaplatená cez ERP kde nie je napísané úhrada faktúry. Je tu uvedený rozpis na základ dane a daň ale nie sú tu uvedené údaje o odberateľovi len číslo zákazníka. Faktúra na prijatú platbu nie je. A teda neviem či pre odpočet dph bude postačovať to číslo zákazníka na doklade z ERP.
Ester plus
15.10.19,12:45
Teraz som si všimla, že na tom linku boli uvedené 2 x Príklady č. 4 a ja som si prečítala len ten prvý. Ďakujem