seda
16.10.19,10:01
Konateľ kúpil PC za 1100 Eur, priniesol blok z ERP, ktorý zaplatil firemnou kartou. Uvažujem správne, ak si uplatním DPH, tak neporuším par. 74 ods.3? Ďakujem.
Žabinka
16.10.19,08:12
áno, ide o zjednodušenú fa, uhradenú platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (par. 74 ods.3), suma nie je viac ako 1 600 eur, takže neporušíš nič..
seda
16.10.19,08:13
Ďakujem pekne.