IvetaH
18.10.19,19:31
V 82019 sročka SK IČ DPH uhradila zálohu na auto. Dodávateľ doručil daňový doklad na prijatú zálohu. Ale DPH z tejto faktúry sme si neuplatnili, lebo sme vedeli, že obchod sa neuskutoční. V 92019 dodávateľ doručil dobropisy. Teraz za 92019 uplatním odpočet a zároveň aj z dobropisu znížim nárok. Ale neviem, či oba doklady t.j. aj faktúru na zálohu aj dobropis do riadku 23 DP k DPH, alebo dobropis aj tak pôjde cez §53 riadok 28 aj keď nebola uplatnená dph.
Ďakujem