Agacs
22.10.19,11:17
Chcem sa spýtať. Dosiahnutý obrat 49790,- € za posledných 12 mesiacov sa ráta tak, že sa berie dátum vystavenej faktúry alebo úhrady faktúry? Vediem jednoduché účtovníctvo. Napríklad Faktúra vystavená k 31.12. ale zaplatená až v januári nasledujúceho roka. Obrat rátame od 1.1. do 31.12, alebo od 1.2. do 31.1. nasledujúceho roka? Ak ste mojej otázke rozumeli neviem či je dosť pochopiteľne napísaná, prosím o vysvetlenie. Ďakujem pekne
besttracker
26.01.20,17:26
obrat 49790,- € za posledných 12 kalendarnych mesiacov teda naprikla. aj od 1.7 do 30.06 :-) alebo 1.10 do 30.09. ....
veronikasad
26.01.20,17:30
Po novele Zákona o DPH - dátum vystavenia faktúry. Obrat môže byť dosiahnutý aj za obdobie kratšie ako 12 bezprostredne predchádzajúcich kal.mesiacov.
avalik
26.01.20,20:55
Obrat

Od 1.1.2019 dochádza k zmene definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH. Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1.1.2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby.

V zmysle prechodného ustanovenia (§ 85kg ods. 1 zákona o DPH) sa do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.
zdroj: FS SR

takže od 1.1.2019 deň dodania, nie vystavenia či zaplatenia faktúry + zaplatené faktúry z vystavené v r. 2018 a skôr

"za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, " ... t. j. napr. 1-12/19 = 12 mesiacov, 2/19-1/20 = 12 mesiacov, 3/19-2/20 = 12 mesiacov, ... a tak ďalej
Agacs
31.01.20,10:30
Ďakujem pekne