Maria129
23.10.19,13:47
Ahojte. Prosím o radu. Ak sa mi dostal pokladničný doklad za 08/2019 až v 09/2019 môžem si uplatniť DPH v septembri? Ak áno, môžem uviesť v účtovníctve dátum vystavenia napr. k 30.09.aby mi to ťahalo do septembrovej DPHčky?
Diki
Tweety
23.10.19,11:55
Nárok na odpočet si môžeš uplatniť aj neskôr ako vznikol. Najneskôr v poslednom zdaň. mesiaci roka. Dátum dodania bude v tom prípade dátum vyplatenia cez pokladňu.
Žabinka
23.10.19,11:56
áno, nárok na odpočítanie DPH máš do konca kalendárneho roka..
ZoDPH §51 ods.2:
Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).
Maria129
23.10.19,13:14
Rozumiem. Len chcem vedieť, či môžem všetky bloky za august dať s dátum 30.09.
Ala
23.10.19,13:31
Áno.
Maria129
23.10.19,13:58
Ďakujem krásne :)