Vivči
24.10.19,09:52
Sme stavebná firma, máme SK IČ DPH a robíme stavebné práce pre firmu tiež SK IČ DPH na základe zmluvy o dielo na vybudovanie parkoviska a spevnené plochy. Mesačne fakturujeme s prenesenou daňovou povinnosťou. Posledná etapa tohto celku boli sadové úpravy/súčasť rozpočtu/, výsadba stromov, kríkov,úprava terénu. Mám správne vystavenú faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou? Ďakujem za odpovede!
Mila123
24.10.19,07:54
sadové úpravy? to je čo? napr. výsadba stromov? kríkov, úprava terénu spolu so sejbou trávy? alebo čo je to?
Vivči
24.10.19,07:59
Áno, to som mala na mysli.
Mila123
24.10.19,08:52
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2017/2017.01.19_DPH.pdf
a pozri si to s poslednými 2 poznámkami....
aj by som to dávala na prenos v tom prípade, že by tá terénna úprava sa nedala rozdeliť...
ak by sa to dalo podeliť, na TÚ a výsadbu zelene nedala by som na výsadbu prenos....
ale ty máš zmluvu, ty vieš konkrétne čo bolo.....