jjanka1
28.10.19,11:19
Vediem valutovú pokladňu metóda /FIFO/. Poskytnem zamestnancovi na zahraničnú pracovnú cestu do ČR zálohu v CZK napr. 600,-CZK v kurze /FIFO/ 25,50/1EUR /t.j. 23,53EUR/. Zamestnanec predloží vyúčtovanie SC na konci mesiaca napr. 30.9.2019/ kde je len suma stravného 600,-CZK. Stačí ak urobím vyúčtovanie SC 23,53Eur a naúčtujem 512/335. Alebo musím stravné prepočítať kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu t.j. 30.9.2019
Ďakujem