Magda
28.10.19,13:33
kukučka
28.10.19,12:42
Účet 538 Ostatné dane a poplatky: Účet Nákladový - daňový. Určený na zachytenie ... a) správne a súdne poplatky,. b) miestne poplatky
Kristina27
28.10.19,18:15
Notárske poplatky a poplatky za overenie/osvedčenie podpisu na matrike účtujem na 518 - ostatné služby.
Tweety
28.10.19,19:14
Overenie podpisov je službou, patrí teda na účet 518. Keďže nepíšeš spôsob úhrady, tak napr. v hotovosti 518/211.
jslancik
28.10.19,19:41
google zas nefunguje? https://lmgtfy.com/?q=overovanie+podpisov+%C3%BA%C4%8Dtovanie&s=g

overovanie podpisov je jeden z prvých účtovných prípadov pri novej firme. veríme, že s nami nebudeš konzultovať každý ďalší účtovný prípad. čo tak si nájsť účtovníčku? takú ozajstnú.