zváračská škola
29.10.19,06:22
I. Vediem valutovú pokladňu metóda /FIFO/.
Poskytnem zamestnancovi na zahraničnú pracovnú cestu do ČR zálohu z valutovej pokladne dňa 24.9.2019 600,-CZK v kurze 25,50/1EUR /t.j. 23,53EUR/, naúčtujem 335/211. Zamestnanec predloží vyúčtovanie SC na konci mesiaca 30.9.2019 kde je len suma stravného 600,-CZK. Stačí ak urobím vyúčtovanie SC 23,53Eur a naúčtujem 512/335. Alebo musím stravné prepočítať kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu t.j. 30.9.2019

II. Ak by som neposkytla zamestnancovi zálohu na SC, ale v ten istý deň ako vykonal zahraničnú SC by mi predložil vyúčtovanie SC napr. 150,-CZK stravné, aký by som použila kurz?
Ďakujem za radu
martinez
30.10.19,12:14
stravne sa podla §36,6 zakona o cestovnych nahradach prepocitava kurzom NBS k 1.dnu v mesiaci, v ktorom sl.cesta zacala... rozdiel oproti zalohe je kurzovy rozdiel.. to je odpoved na obe otazky