hanelle
30.10.19,09:39
Keď sú dvaja majitelia v s.r.o. (50% - ný), tak návrh na zápis musia podpísať (a overiť podpis) obaja?
Žabinka
30.10.19,09:46
a ako majú uvedené podpisovanie v spoločenskej zmluve.. ak je uvedené podpisovanie samostatne, tak podpísať môže hociktorý.. ak spolu, tak jeden by mal splnomocniť toho ktorý bude podpisovať..
pozri do výpisu z OR, je tam Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene sro..