miruka
03.11.19,15:30
S.r.o-ka má jedného spoločníka, ktorý má 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. A má jedného konateľa ktorý nemá podiel na základnom imaní spoločnosti. Chceme dať zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra, uvažujem správne, keď podľa mňa konečným užívateľom výhod je jediný spoločník ktorý má 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti? Ďakujem.
Tweety
04.11.19,08:52
Správne.
miruka
05.11.19,12:41
Ďakujem.