IvetaH
04.11.19,18:44
Kupujem pozemok stavebný, bola som tam, je tam pľac veľký a na ňom asi 15 stavebných pozemkov, všade tie skrinky na elektriku, na kábel, a neviem čo tá tretia, aj šachta je tam, na prvý pohľad stavebný pozemok. Ale na liste vlastníctva je napísané orná pôda iba v časti Iné záznamy je napísané Rozhodnutie OU o zmene druhu pozemku. Ale nie je napísané na aký druh pozemku. Myslíte, že je to OK? Ďakujem
misoft
04.11.19,18:48
Asi sa čaká na rozhodnutie na klasifikáciu pozemku.... Pokiaľ má obec v územnom pláne, že tam bude individuálna výstavba, tak pravdepodobne to bude preklasifikované na zastavané plochy a nádvoria. Takže - ak chceš kúpiť, developer by najprv tú parcelu mal evidenčne dať do poriadku - aj so správnym uvedením druhu pozemku.
Inak kupuješ mačku vo vreci - môže sa stať, že kúpiš, ale rozhodnutie nebude platné, zamietnuté a ostane tam len orná pôda... a budeš si to potom musieť vybavovať sám - vyňať pozemok z pôdneho fondu... a to stojí prachy, nervy a čas.
draik
04.11.19,21:20
Kategória "stavebný pozemok" neexistuje. Je ním totiž každý, na ktorý je vydané stavebné povolenie. Na prvý pohľad to u Vás vyzerá ok (developer rozparceluje ornú pôdu, ale nezmení ju skrz vysokých daní z nehnuteľností na ostatnú plochu). V každom prípade je vhodné mať v rukách územnoplánovaciu informáciu na danú parcelu.
Chobot
04.11.19,21:35
Je to v poriadku. Kataster nepozná pojem "stavebný pozemok", taký druh pozemku v katastri nie je. Stavebný pozemkom je každý pozemok, na ktorom je povolená výstavba. A je jedno, či je to pôvodne "orná pôda", "trvalý trávnatý porast ", "záhrada", "zastavaná plocha", "ostatné pozemky" alebo niečo iné.

Pokiaľ pozemok, na ktorom sa bude stavať patrí do pôdneho fondu, t.j. je určený na poľnohospodárske účely a má označenie ako: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty, tak ju treba vyňať z pôdneho fondu. Pôda sa ale vyníma v rámci individuálneho stavebného konania, takže to budeš musieť urobiť ty pred tým, než bude vydané stavebné povolenie. Preto developer tieto parcely nevyňal a stále sú vedené ako orná pôda. To ale neznamená, že na nich nie je možné stavať.

Pokiaľ máš pochybnosti, či ti dovolia stavať, stačí zájsť na príslušný stavebný úrad a poinformovať sa. Alebo napísať žiadosť o záväzné stanovisko obce k individuálnej investičnej činnosti, ku ktorej priložíš kópiu katastrálnej mapy s danou parcelou, o ktorú máš záujem a zakreslíš na ňu približný pôdorys budúceho domu. Ak ti obec dá súhlasné stanovisko k výstavbe na danej parcele, tak smelo môžeš parcelu kúpiť. Aj samotný developer by mal mať územné rozhodnutie, kde obec potvrdzuje výstavbu na vybudovaných parcelách.

Navyše - ak sú k pozemkom dovedené inžinierske siete, tak nemáš mať prečo obavy. Tie siete si developer nevybudoval len tak mirnix dirnix. Na to potreboval územné rozhodnutie a stavebné povolenia. A bez toho, aby tam bola povolená výstavba by mu stavebné povolenie na vybudovanie sietí nevydali.

Na tvojom mieste by som veľmi nešpekuloval. Tie pozemky sa rýchlo rozpredajú a je možné, že kým ty si budeš overovať danú parcelu, tak ti ju niekto vyfúkne.
Chobot
04.11.19,21:37
Misoft, "rozhodnutie na klasifikáciu pozemku" - také niečo neexistuje.

Developer nebude vynímať pozemky z pôdneho fondu, takže ich predá ako orná pôda. Vynímať sa budú až potom, pri individuálnom stavebnom konaní. Vynímať bude musieť IvetaH tak či tak.
misoft
05.11.19,16:12
Preto píšem .... mačka vo vreci.... stačí, aby z potenciálneho pozemku na stavbu zostane len pole..... a o stavbe môže len snívať.

Inak - to rozhodnutie - musí sa najskôr podať žiadosť o vyňatie ornej pôdy z pôdneho fondu, o tom sa rozhoduje, či sa žiadosti vyhovie, alebo nie. A to na základe územného plánu obce.
Takže som tam aj napísal, ako je spracovaný územný plán.
http://www.geotb.sk/stavebny-poriadok/7-vynatie-pozemku-z-polnohospodarskej-pody
vicktor
05.11.19,16:30
Uzemny plan musel by skor ako dveloper natiahol siete. Uz sa tam viac orat nebude.
IvetaH
10.11.19,12:01
Všetkým veľmi pekne ďakujem.