Auri
05.11.19,09:40
Dobrý deň,

mám upovedomenie o zastavení exekúcie, vymáhali sme pohľadávku a sme platca DPH. Chcem sa len uistiť v účtovaní:

náhrada výdavkov 100 €, MD 548
DPH 20 €, MD 343
náhrada výdavkov + DPH 120€, D 379

Alebo mám čakať faktúru? Potom by D nebolo 379,ale 321. Na začiatku listu sú aj vyčíslené aj trovy oprávneného, ktoré neúčtujem, keďže pravdepodobne nebudú nikdy zaplatené.

Ďakujem
Tweety
05.11.19,09:40
Trovy exekúcie: 548,343/379. Treba zaúčtovať všetko, aj to, čo si terazky myslíš, že nebude zaplatené. To, či budú alebo nebudú zaplatené, je pri účtovaní účtovného prípadu nepodstatné.
H.B.
27.02.20,10:02
Dobrý deň, môžem sa opýtať ako ste zaúčtovali to upovedomenie o zastavení exekúcie? Mám taký istý prípad, dnes sme obrdžali upovedomenie, musíme zaplatiť trovy starej exekúcie a DPH. Účtovala by som tiež 548,343/379. DPH ste si dali riadne na odpočet a 548 ako daňový náklad?. Ďakujem
Auri
02.03.20,15:12
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dph/2016/2016_01_07_Informacia_exekutor_fa_po_uprave.pdf

Podľa tohto som riadne uplatnila odpočet DPH, ako zo zjednodušenej faktúry - keďže okrem toho upovedomenia žiaden iný doklad neprišiel.
H.B.
03.03.20,11:03
.
H.B.
03.03.20,11:08
Príde určite faktúra. Telefonovala som exekútorovi. Čiže sme zaplatili tie súdne trovy, čakáme riadne na došlú faktúru, odpočítame si DPH a 548 dám riadne do daňových nákladov. Ešte sa opýtam - pohľadávku v účtovníctve ste odpísali? (ak je zastavená exekúcia)
Auri
04.03.20,08:58
Pohľadávku sme neodpísali. Exekúcia je síce zastavená, ale išli do konkurzu.
H.B.
04.03.20,09:18
Nám dnes akurát došla faktúra od exekútora - odmena. Čiže som to zaúčtovala 548,343/321. Daňový náklad 548 a na odpočet DPH. Hneď som aj pohľadávku odpísala 546/311 - tiež ako daňový náklad.