JK1981
06.11.19,10:49
Žabinka
06.11.19,10:43
Kto je konečný užívateľ výhod?
Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.
V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, fyzická osoba, ktorá:
-má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo najmenej 25 % na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
-má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
-ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (napr. tichý spoločník),
-má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, konečnými užívateľmi výhod sú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zapis-konecnych-uzivatelov-vyhod-do-obchodneho-registra

Medzi konečných užívateľov výhod patrí napríklad:
ak ide o právnickú osobu (ktorá nie je združením majetku), tak konečným užívateľom výhod môže byť:
-fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (napr. fyzická osoba, ktorá je spoločníkom spoločnosti, v -prospech a na účet ktorej je predmetný podiel na základnom imaní skutočne držaný, môže to byť na základe komisionárskej zmluvy),
-fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/kto-je-konecny-uzivatel-vyhod

podľa tohto je konečným užívateľom výhod spoločník so 100% podielom na ZI..

a napr. tu https://www.podnikajte.sk/sro/spolocnik-sro-prava-povinnosti si môžeš pozrieť viac o spoločníkovi/konateľovi..
Maria129
06.11.19,11:08
Pridám k tejto téme aj ja otázku. Ako je to v prípade, že s.r.o. má 2 konateľov, ktorý pre sro vykonávajú veci na základe zmluvy o výkone fkcie bez poberania príjmov. Potom sa môže ktorýkoľvek z nich určiť ako konečný užívateľ výhod??
Ď.
avalik
06.11.19,12:36
sro nema spolocnikov?
marjankaj
06.11.19,12:44
marjankaj
06.11.19,12:48
Nie je dôležité koľko má s.r.o. konateľov, ale koľko spoločníkov vlastní tú s.r.o.
marjankaj
06.11.19,12:50
Valika nemá. To spoločníci majú tú s.r.o.;)
Maria129
08.11.19,12:08
su aj v postaveni spolocnikov
Žabinka
08.11.19,12:13
tu https://www.porada.sk/t319111-konecny-uzivatel-vyhod-pri-2-konateloch-statutaroch.html si sa na to pýtala, dala som ti doplňujúcu otázku..
zober si napr. spoločenskú zmluvu, pozri podiely spoločníkov, a zaškrtávaj okienka v tlačive podľa zmluvy.. nie je to nič zložité..
marjankaj
08.11.19,12:14
To čo je za spoločníkov s 0% na ZI?:eek:
mona091
08.11.19,12:24
presne tak, ak sro vlastnia ine spolocnosti, je nutne skumat vlastnikov tychto spolocnosti a ich podiely, ztazuje sa to uz pri velkych firmach, alebo a.s.-kach, a uplne sa to stava neprehladnym pri zahranicnych firmach, ich obchodne registre su v ich domacich krajinach, napriklad cyperske firmy, je nutne skumat vlastnikov tych firiem, a ich podiely, no tam sa uz struktura prehladnosti straca, pretoze je tazke sa dopatrat vlastnictva v zahranici
marjankaj
08.11.19,12:35
Obchodný zákonník
§109
Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur.

§133
(2)
Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba.
Maria129
12.11.19,11:36
podla spol.zmluvy ju vlastnia obaja, podiel každého je 2500eur. čiže spolu 5000e
marjankaj
12.11.19,12:00
Ty si kompletná? V úvode píšeš, že jeden vlastní 100%. Koľko vlastní ten druhý????:eek:
A prečo sa montuješ do inej otázky? Nevieš si zadať svoju samostatnú?:eek:
Maria129
15.11.19,05:35
@marjankaj

Za prvé, neviem či to bolo adresované mne kontrétne ale v úvode som nepísala JA, ze jeden vlastní sro, A za druhé o kompletnosti tvojej zase môžem pochybovať ja. Vidím, že ti chýba účta voči ostatným, keď sa to naučíš potom komentuj, nemusís odpisovať, blbé reči nepotrebuje nikto.
marjankaj
15.11.19,06:28
https://www.porada.sk/etiketa-porady
Zadávanie otázok
1. Otázky zadávam samostatne, nie v rámci iných otázok alebo debát.

PS: Ospravedlňujem sa za to, že si ma uviedla do omylu.