Maria129
06.11.19,12:12
Ako určite konečeného užívateľa výhod v prípade sro, ktorá má 2 konateľov (fkcie vykonávajú na základe zmluvy o výkone fkcie konateľa), bez nároku na príjem.
Môže sa určiť, ktorýkoľvek z nich?
Žabinka
06.11.19,11:35
prečo riešiš konateľov? sú súčasne spoločníkmi?
Maria129
07.12.19,21:02
áno sú súčasne aj spoločníkmi. V takomto príde budú uvedený obaja v návrhu?