Maria129
06.11.19,13:12
Ako určite konečeného užívateľa výhod v prípade sro, ktorá má 2 konateľov (fkcie vykonávajú na základe zmluvy o výkone fkcie konateľa), bez nároku na príjem.
Môže sa určiť, ktorýkoľvek z nich?
Žabinka
06.11.19,13:35
prečo riešiš konateľov? sú súčasne spoločníkmi?