Zuzka 335
06.11.19,16:40
Podnikateľ mal povinnosť platiť preddavky vyplývajúce z DPFO za rok 2016 v čiastke cca 1000,00 €. Za rok 2017 mu vyšla daňová povinnosť 0,00 €. Z tohto dôvodu nezaplatil v roku 2017 preddavky za 1-3/2017. Chápem, že je to povinnosť vyplývajúca zo zákona, musí ich zaplatiť a následne mu ich daňový úrad vráti?
Ďakujem.
Mila123
06.11.19,17:13
ak dobre chápem za rok 2016 szčo vyšla daňová povinnosť (kvartálna) , ale tie platby sa pri FO platia až od 01 04 2017 - 31 03 2018, i napriek tomu, že bola napr. v strate, resp. nemal daňovú povinnosť
teda platiť už nič nemusí, ale dostane sankciu vo forme penalizácie za zmeškané platby