Krakonoš
08.11.19,11:52
SRO vedie PU, doteraz účtuje sklad spôsobom B, od roku 2020 jej hrozí účtovanie spôsobom A. Skladník vedie skladové karty v software na skladovú evidenciu. Firma je veľkoobchod, má okolo 100 druhov zásob. Účtovníctvo spracúva externá firma, účtovný a skladový software nie sú prepojené. Účtovník pri spôsobe A zaúčtuje došlú faktúru 131/321 a príjemku na sklad by mohol zaúčtovať jednou sumou 132/131. Ale pri výdaji zo skladu by sa malo účtovať 504/132 v cene obstarania-vážený aritmetický priemer. A túto priemernú cenu účtovný program nebude vedieť, keďže nie je prepojený so skladovou evidenciou. Musí v tomto prípade aj účtovník v účtovnom programe viesť skladové karty na 100 druhov zásob ? Ako to funguje vo firmách kde je zvlášť skladník a zvlášť účtovník ? Ďakujem za pomoc.
Onko
08.11.19,18:16
V otázke máš aj odpoveď - prepojiť. Buď budú robiť v spoločnom systéme, alebo si údaje nejako preposielať.