mondes
22.11.19,22:36
Ahojte, riešim dilemu.Ak sa nevedie evidencia jázd, tak si môže SZČO uplatniť do nákladov 80% z PHL. Ale ja teraz riešim auto, ktoré SZČO kúpil na podnikanie, dala som ho do obch. majetku, ale keďže živnostník to auto občas využíva aj súkromne, tak sa rozhodol, že všetky náklady na auto, vrátane odpisov bude uplatňovať v pomere 80/20. Robím mu evidenciu jázd len na cesty, kedy skutočne využil auto, t.j. na turnusy. A teda môžem mu tie bločky za nákup PHL, ktoré tankoval počas jazdy na služobku a späť účtovať v 100% výške? Alebo to musím účtovať v pomere, ako všetky ostatné náklady na auto? Ďakujem veľmi pekne.
Mila123
23.11.19,09:48
ak robí jazdy pre čisto podnikateľské záležitosti, tie PHL dávaš v pre podnikateľské účely 100 % výške, ale nezabudni na prepočet najazdených km a skutočne vykázaných aby si určila skutočné % odpisov a opráv, kt. sa môžu dať do N
Antonia Jendrišáková
27.11.19,07:31
Máš ho zaradené vo firme, t.z. odpisy uplatníš celé resp. podľa počtu mesiacov v prvom roku zaradenia. 80/20 sa týka len PHL.
mondes
28.11.19,11:09
jakubzemko
30.11.19,20:03
Výdavky na spotrebpované pohonné látky vynaložená na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov živnostníka sa uplatnia v daňových výdavkoch v závislosti od rozhodnutia živnostníka jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu,88a) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo

2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo

3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

Výdavky na obstaranie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie, technického zhodnotenie auta sa uplatnia buď v preukázateľnej výške alebo vo výške 80 % ak sa auto vyuźíva na podnikanie a na súkromné účely.

Čiže odpoveď na vašu otázku - výdavky na PHL v súvislosti s podnikaním uplatníte buď za využitia satelitného systému, vedenia evidencie jázd prepočtom podľa dokladu alebo do výšky 80 % a ostatné výdavky vo výške 80 % alebo v preukázateľnej výške.