katarina77
28.11.19,11:11
SK1 platca DPH predáva SK2 –platcovi DPH pšenicu, tovar na ktorý sa uplatňuje tuzemský prenos daň. povinnosti.
SK2 zaplatil v novembri zálohu 15.11. – 11000€ na 100 ton a 22.11.- 15000€ na 150 ton.
V novembri ale SK 2 reálne odobral len spolu 120 ton.
SK1 má povinnosť vystaviť daňový doklad na prijatú platbu bez DPH s uvedením „prenesenie daňovej povinnosti?“ za každú prijatú platbu zvlášť alebo môže aj spolu?
Ako vystaviť vyúčtovaciu faktúru do novembra za odobraté množstvo?
Ako tieto údaje uviesť do kontrolného výkazu? (daň. doklad na zálohu, vyúčtovaciu faktúru, množstvá?)
Ďakujem
Soňa K
28.11.19,15:27
Postup je taký istý ako pri všetkých plneniach s domácim prenosom daňovej povinnosti /napr. stavebné práce/, nájdeš ho na stránke www.financnasprava.sk. Ja by som vyúčtovala každú prijatú zálohu samostatne. Je to prehľadnejšie, aj sa to lepšie účtuje. Po skutočnej dodávke tovaru už vyúčtuješ dodávku mínus zaplatenú zálohu rovnajúcu sa cene za tovar, s úhradou si na nule. Dáš vetu o prenose daň. povinnosti, vybavené. Vieš si na účte v hlavnej knihe odsledovať zostatok nevyúčtovanej zálohy. Nevyúčtovanej myslím vo vzťahu k odberateľovi. Do KV dávaš do A2, ja by som uviedla do KV vyúčtovacie faktúry k prijatým zálohám, pretože príjem zálohy bol skôr, než dodávka tovaru. Množstvá daj podľa zálohových faktúr.