Jana S.
02.12.19,17:17
Je možné pri zápise konečného užívateľa výhod do OR zároveň aj zaevidovať zmenu trvalého pobytu konateľa (príslušné tlačivo ako príloha)?