AntekaK
04.12.19,12:38
Prosím nemáte skúsenosť, ako vystaviť faktúru pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri konkrétnej základnej škole. Mám IČO na Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Zoltána Kodálya 777 92401 Galanta . Ide asi o hlavnú organizáciu. Odberateľ mi do objednávky zadal ďalšie štvorčíslie, tak sa asi odlišujú jednotlivé základné organizácie. Ale keď si takto zadám ičo do číselníka v softvéri, uvedie, že takéto číslo neexistuje. Neviem, čo je správne teraz, zadať tam IČO hlavnej organizácie alebo doplniť aj štvorčíslie.