zaja
06.12.19,09:37
Odpis pohľadávky, faktúra z 2014 v sume 639 € čiastočná úhrada v r. 2017 v sume 310 €. Opravné položky sa netvorili, premlčané to nie je pretože plynie nová 4 ročná doba od čiastkovej úhrady v 2017. Prosím o kontrolu môjho postupu. Ako drobnú pohľadávku do sumy 332€ to asi uplatniť nemôžem keďže faktúra bola na vyššiu sumu aj keď po čiastkovej úhrade je to 329 € čo je do limitu. Môžem postupovať tak že vytvorím opravnú položku v 2019 a v 2019 aj odpíšem alebo môžem až 2020. Ak ju odpíšem bude zahrnutá vo výsledku hospodárenia na riadku 100 a viac už nič neriešim. Ďakujem
2014 311/604
2019 547/391
2020 391/311