Luci
16.12.19,08:55
Ak triedny učiteľ na 1. stupni je práceneschopný nie dlhodobo, ale nepravidelne/nepredvídateľne a je takýchto absencií už toľko, že sa začínajú sťažovať rodičia na nesystematický vyučovací proces spôsobený zastupovaním viacerých pedagógov, má vedenie školy aj iné možnosti ako nechať suplovať vždy len "voľného" pedagóga?

S podobnými situáciami sa musí vedieť vysporiadať väčšina škôl, zaujímali by ma teda možnosti, ako to zvyčajne školy riešenia, aké sú kompetencie riaditeľa a pod.

Rodičia žiadajú, aby sa učitelia pri deťoch nestriedali, ale aby im bol pridelený jeden pedagóg, nakoľko pri opakovanom striedaní nie sú platné pravidlá, deti zaostávajú v učení, nepripravujú sa systematicky a pod.

Ďakujem.