paaabes
06.01.20,11:27
Plánujem kúpiť parkovacie miesto. Jedná sa o oplotený areál (pozemok) na ktorom je postevený bytový dom spolu s vyznačenými parkovacími miestami. Pozemok je oplotený s elektrickou bránou a kamerovým systémom. Kúpou parkovacieho miesta (pozemku 18m2) v zmuve označenom ako "pozemok priľahlý k bytového domu" kupujúci nadobúdať pozemok do podielového spoluvlastníctva, nakoľko sa jedná o pozemok, po ktorom vedie cestná komunikácia a chodníky k bytovému Domu a na ktorých sa nachádza parkovacie miesto pre invalidov pričom nie je zároveň vlastníkom bytu a nebytového priestoru v bytovom dome. Moja otázka je, či užívanie takéhoto pozemku spadá pod zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a či som povinný prisipievať na náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku? Spolu s kúpou pozemku by som mal totiž podpísať zmulu so správcovskou spoločnosťou, kde sa zaviažem prisievať na náklady spojené s užívaním pozemku a to nasledovne:

Náklady spojené s užívaním parkovacieho miesta sú:
a) náklady na zimnú údržbu parkoviska - 35,- Eur ročne,
b) náklady na elektrickú energiu prevádzky vstupnej rampy - 36,- Eur ročne,
c) náklady na opravy a údržbu vstupnej rampy - 120,- Eur ročne.
d) poplatok správcovi - 24, – Eur ročne.

Nechcem sa prispievaniu vyhývať alebo odmietať čokoľvek platiť, no táto suma sa mi zdá neprimeraná.

Budem vďačný za akúkoľvek radu, postred alebo aj skusenosť ako to funguje u Vás.

Ďakujem
ivka70
06.01.20,16:11
Ano, spada a si povinny platit schvalene poplatky.
Mozes na schodzi vlastnikov navrhnut znizenie tychto sum, na schvalenie je potrebny suhlas nadpolovicnej vacsiny vlastnikov.

Ide o zalohove platby, ktore budu v rocnom intervale zuctovavane.
Skutocne naklady mozu byt nizsie ale aj vyssie.
Mária27
06.01.20,17:54
Náklady (len) na opravy a údržbu vstupnej rampy - 120,- Eur ročne sa mi zdajú vysoké.
U nás pod dvorom je spoločná garáž a platí sa 15€ mesačne, miesta sa tiež kupovali. Namiesto rampy je tam elektr. brána a namiesto zimnej údržby sa tam svieti . Údržba sa robí najmä pri zatečení, oprava strechy - ak nestačí z mesačného fondu - jednorazovo. Inak podobne.
PotPalo
06.01.20,18:00
To sú ale pijavice, už ťa cicajú...
buchač
06.01.20,18:10
Ja som jeden čas uvažoval, že si vezmem do prenájmu parkovacie miesto pred barákom.
Veľmi rýchlo ma to prešlo, nakoľko mesačná platba je 50€ do pokladne magistrátu.
Chobot
06.01.20,22:45
Podľa mňa na tento pozemok sa nevzťahuje zákon č. 182/1993, lebo nie je to priľahlý pozemok k bytovému domu. Napriek tomu, že v zmluve sa uvádza názov "priľahlý pozemok". Na to, aby to bol priľahlý pozemok, by ho museli vlastniť vlastníci bytov v takom spoluvlastníckom podiele, ako vlastnia bytový dom.

Tento pozemok je samostatným pozemkom, ktorý má úplne odlišné spoluvlastnícke podiely, než sú spoluvlastnícke podiely bytov v bytovom dome, dokonca niektorí spoluvlastníci sú úplne odlišní.
Mária27
07.01.20,12:24
Na to by sme museli mať viac informácií, môže byť aj inak (§ 5 ods. 1 písm. e) byt. zák.).
Podstatné je, že náklady vznikajú vždy, spoluvlastníci si ich delia. Parkovanie je stále drahšie, ale stále dôležitejšia sa stáva istota parkovacieho miesta.
Chobot
07.01.20,13:05
On ale nie je vlastníkom bytu. On by vlastnil len nejakú časť pozemku, nie byt, ku ktorému by ten pozemok prináležal. Ten pozemok je úplne samostatná nehnuteľnosť, nemá priamy súvis s bytovým domom.
Chobot
07.01.20,14:10
Podľa mňa to budú len nejaké zálohové platby, z ktorých sa bude hradiť oprava. niečo ako fond opráv v dome, ale s tým, že sa pravdepodobne urobí ročné zúčtovanie, a ak sa tie peniaze neminú, tak sa v rámci vyúčtovania vrátia vlastníkom.

V tomto prípade nemôže správca tvoriť klasický fond opráv, lebo to nie je bytový dom. Môžu si ale vlastníci prostredníctvom správcu urobiť nejakú rezervu, z ktorej budú v priebehu roka hradiť prípadné poškodenia či poruchy rampy. Podľa mňa to bude niečo obdobné.
Mária27
07.01.20,14:39
Čo si so správcom, resp. mandatárom dohodnú, to majú. Čo nie je zakázané, je dovolené. Ale toto môže patriť aj k bytovému domu, lebo byty sa prevádzali aj podľa predchádzajúcich predpisov, kde pozemky neboli presne prikázané na prevod (kupovali si napr. kúsky záhrad).